Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski

Nasza firma zajmuje się szeroko pojętym Nadzorem Inwestorskim. Inspektorzy Nadzoru Budowlanego koordynują i nadzorują cały proces Inwestycyjny , począwszy od sfery projektowej, a kończywszy na odbiorze końcowym Inwestycji. Prace Inspektora Nadzoru Budowlanego w szczególności sprowadzają się do następujących czynności: koordynacja i weryfikacja prac projektowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej, nadzór i odbiór poszczególnych prac budowlanych, rozliczenie wykonawców z finansowo-rzeczowego wykonania prac budowlanych.Przeglądy okresowe sprawności technicznej budynków

Przeglądy okresowe sprawności technicznej budynków

Przeprowadzamy przeglądy okresowe sprawności technicznej budynków –roczne i pięcioletnie. Sporządzamy również protokoły z w/w przeglądów oraz pełnimy nadzór nad usuwaniem usterek po przeglądowych.

Ewidencja kosztów inwestycji

Ewidencja kosztów inwestycji

Prowadzimy ewidencję kosztów Inwestycji. Sporządzamy harmonogramy kosztów procesu inwestycyjnego. Przeprowadzamy kontrolę kosztów i rozliczanie poszczególnych prac budowlanych. Zajmujemy się optymalizacją kosztów inwestycji oraz dbamy o to, aby koszty realizacji nie przekroczyły kosztów zakładanych.